Đăng nhập cho RosarioSIS

Rosario Student Information System

Tiếng Anh   Tiếng Tây Ban Nha   Tiếng Pháp   Tiếng Bồ Đào Nha   Tiếng Đức   Tiếng Ả Rập   Tiếng Bulgaria   Tiếng Việt   Tiếng Slovenia  
Ngôn ngữ

Giới thiệu

Đây là một mạng bị hạn chế. Việc sử dụng mạng này, thiết bị và tài nguyên của mạng này luôn được giám sát và yêu cầu sự cho phép rõ ràng từ quản trị viên mạng và Rosario Student Information System. Nếu bạn không có sự cho phép này bằng văn bản, bạn đang vi phạm các quy định của mạng này và có thể và sẽ bị truy tố ở mức độ đầy đủ của pháp luật. Bằng cách tiếp tục vào hệ thống này, bạn xác nhận rằng bạn đã biết và đồng ý với các điều khoản này.

RosarioSIS phiên bản 11.5.1

© 2004-2009 The Miller Group & Learners Circle
© 2012-2024 RosarioSIS